Kucuk yas ifsalari

05-May-2018 06:27

Örneğin iki parametreli doğrusal regresyon için iki değişkenli iki denklem elde edilir.

Bu simultane denklem sitemine normal denklemler adı verilir ve bu simultane denklemler sistemi birlikte çözülüp her anakütle parametresi için bir kestrim değeri bulunur.

Bu yazılarda bağımlı ve bağımsız değişkenlerin normal dağılım gösterdiği varsayılmaktadır. Bu kavramları ve yöntemleri genel olarak, kalıtım konusu dışında "ortalamaya geri dönüş" ile hiçbir ilgisi olmayan konularda, kullanan istatistikçiler regresyon terimini kullanmakta devam etmişlerdir.

Zamanımızda, bu terim, kavram ve yöntemin Galton'un konusu ile bütün ilişkisi yok olmuştur ve artık regresyon terimi doğrusal bağlantı bulunması ve eğri uydurma ile eş anlamlar vermektedir.

Regresyon terimi için öz Türkçe olarak bağlanım sözcüğü kullanılması teklif edilmiş ise de Türk ekonometriciler arasında bu kullanım yaygın değildir.

Bu tartışmalar daha çok “zavallı çocuğun, daha o yaşta masumiyetinin elinden alındığı” yönünde gelmiştir.

Ancak 1922 yılı ilkbaharında “Küçük Hans” 19 yaşında bir genç adam olarak gelip Freud’u bulduğunda tüm bu endişelerin yersizliği bir kez daha ortaya çıkmış, “Küçük Hans” yıllar sonra bu analizi başka birisinin “hikâyesi” gibi okuduğunu ve herhangi bir takıntısı ya da sorunu olmadan büyüdüğünü dile getirmiştir.“Küçük Hans Vakası”, Freud’un ele aldığı diğer dört hastalık vakasıyla birlikte onun çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Doğrusal regresyon yöntemini kullanmak için temelde şu varsayımların bulunduğu kabul edilmektedir: parametrelerin bir doğrusal birleşiği olur.

Dikkat edilirse parametrelerden bahis edilmektedir, çünkü bağımsız değişkenlerin bir doğrusal bileşiği olması gerekli değildir.

Regresyon terimi için öz Türkçe olarak bağlanım sözcüğü kullanılması teklif edilmiş ise de Türk ekonometriciler arasında bu kullanım yaygın değildir.

Bu tartışmalar daha çok “zavallı çocuğun, daha o yaşta masumiyetinin elinden alındığı” yönünde gelmiştir.

Ancak 1922 yılı ilkbaharında “Küçük Hans” 19 yaşında bir genç adam olarak gelip Freud’u bulduğunda tüm bu endişelerin yersizliği bir kez daha ortaya çıkmış, “Küçük Hans” yıllar sonra bu analizi başka birisinin “hikâyesi” gibi okuduğunu ve herhangi bir takıntısı ya da sorunu olmadan büyüdüğünü dile getirmiştir.“Küçük Hans Vakası”, Freud’un ele aldığı diğer dört hastalık vakasıyla birlikte onun çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Doğrusal regresyon yöntemini kullanmak için temelde şu varsayımların bulunduğu kabul edilmektedir: parametrelerin bir doğrusal birleşiği olur.

Dikkat edilirse parametrelerden bahis edilmektedir, çünkü bağımsız değişkenlerin bir doğrusal bileşiği olması gerekli değildir.

Burada etkilenmemek matematiksel anlamda bu değişkenleri bir doğrusal denkleme koyduğumuzda etki yapması anlamındadır. En küçük kareler terimi Legendre tarafından moindres carrés olarak kullanılmış, ancak Gauss aynı yöntemi 1795den beri kullandığını iddia etmiştir.